Altánok

Máme veľkú radosť, že v  mesiaci júl 2023 sa nám podarilo konečne zrealizovať dlho plánovaný projekt - záhradný altánok pre prijímateľov sociálnej služby. Našim cieľom bolo vytvoriť priestor, kde by sa naši seniori mohli stretávať mimo zariadenia a plnohodnotne využívať voľný čas na čerstvom vzduchu. Takýto priestor v našom zariadení chýbal. Vybudovaním altánku sa zvýši možnosť motivácie našich seniorov k rôznym aktivitám, činnostiam a stretnutiam na čerstvom vzduchu a vytváraniu pocitu spolupatričnosti a príjemnej atmosféry. Chceme prispieť k zlepšeniu psychickej pohody aj tých seniorov, ktorí sú odkázaní na invalidný vozík a majú obmedzené možnosti tráviť viac času mimo zariadenia. Plánujeme využívať altánok na spoločné oslavy, posedenia či vystúpenia, ako pracovné prostredie pre rôzne aktivizácie, taktiež sa vytvoril priestor, kde môžu seniori tráviť pokojné chvíle s rodinou za každého počasia.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.