Beseda "dýchacie cesty"

Beseda „dýchacie cesty“ 

Dňa 30.11.2023 prijala pozvanie do nášho zariadenia SED Sučany prof. MUDr. Jana Plevková, PhD, riaditeľka Simulačného výučbového centra na Jesseniovej lekárskej fakulte  UK v Martine. Našim prijímateľom sociálnej služby prišla porozprávať na tému „dýchacie cesty“. Prostredníctvom dataprojektoru ukázala obrázky pľúc, porozprávala o tom, ktoré vonkajšie vplyvy sú najviac škodlivé pre naše pľúca a ako sa máme pred nimi chrániť. Taktiež spomenula aj rôzne bylinky, ktoré sú účinné pri liečbe ochorení horných dýchacích ciest. Na záver ešte naším prijímateľom porozprávala o kašľaní ako reflexe a mechanizmoch vzniku kašľa. Beseda bola pre našich prijímateľov sociálnej služby veľmi poučná. Pani profesorke kládli rôzne otázky a tak získali mnoho nových a cenných informácií.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.