Beseda "knihy Turca"

Beseda „ knihy Turca“

Mesiac marec sa už roky pripomína ako mesiac knihy. Pri tejto príležitosti prijal dňa 11.3.2024  pozvanie do zariadenia SED Sučany pán Miroslav Šveda z Obecnej knižnice Sučany. Našim prijímateľom predstavil dve publikácie, ktoré sú zároveň prihlásené do ankety Kniha Turca 2023. Jednou je Island – jedinečný ostrov od Martina Pročku a druhou je Z Vendovky horami a dolinami od autora Jána Pánika. Obaja autori sú rodáci zo Sučian. Prečítal  tiež krátke úryvky z knihy Glosy od autora Jána Cígera, predsedu MO Živena Martin. Besedu spríjemnil krátkymi tréningami pamäte, čo sa prijímateľom veľmi páčilo.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.