Beseda "liečivé byliny"

Dňa 02.08.2023 prijala pozvanie do nášho zariadenia SED Sučany poslankyňa obecného zastupiteľstva Sučany Mgr. Veronika Dodeková, ktorá s našimi prijímateľmi sociálnej služby besedovala na tému „liečivé byliny“. Doniesla ukážky rôznych rastlín, z ktorých nie všetky sú vhodné na konzumáciu, ale sú dôležité pre prírodu. Prijímatelia sociálnej služby si mohli jednotlivé byliny prezrieť, privoňať k nim a potom sa všetci spoločne pokúšali uhádnuť názov a použiteľnosť konkrétnej rastliny. Beseda bola pre našich prijímateľov sociálnej služby príjemným oživením letného
popoludnia. Spoločne sa s pani  poslankyňou rozprávali a spomínali, čo kedysi pestovali vo svojich záhradkách. Toto milé a náučné stretnutie sa uskutočnilo v našom novom altánku, kde sa prijímatelia cítia veľmi príjemne.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2023 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.