Beseda o zdravej výžive

Beseda „zdravá výživa a špecifická výživa pri zažívacích ťažkostiach“

Dňa 04.09.2023 prijala pozvanie do nášho zariadenia SED Sučany Mgr. Miriama Balážová z gastroenterologickej ambulancie v Martine, ktorá sa s našimi prijímateľmi sociálnej služby rozprávala na tému „zdravá výživa a špecifická výživa pri zažívacích ťažkostiach“. S našimi prijímateľmi sa rozprávala o potravinových intoleranciách, o intolerancii laktózy, o fruktózovej malabsorpcii a syndróme bakteriálneho prerastania v tenkom čreve, ktorý sa dá diagnostikovať dychovým testom. Prijímateľom sociálnej služby poradila, ako sa správne stravovať pri podozrení na niektorú z uvedených diagnóz. Taktiež im poradila niektoré voľnopredajné lieky, ktoré sú účinné napr. pri bezlaktózovej diéte, alebo pri zápche. Beseda bola pre našich prijímateľov sociálnej služby veľmi poučná.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.