Beseda s poslankyňou obecného zastupiteľstva

Beseda „prechádzanie v čase“

Dňa 21.3.2023 sme do nášho zariadenia SED Sučany pozvali poslankyňu obecného zastupiteľstva Sučany Mgr. Veroniku Ďaďovú, ktorá našim prijímateľom sociálnej služby porozprávala a cez dataprojektor odprezentovala historické fotografie obce Sučany, na ktorých boli zobrazené významné kultúrne pamiatky obce Sučany, s ktorými sa spájajú významné osobnosti politického a kultúrneho života obce, ako napr. Dr. Milan Hodža –predseda vlády ČSR v rokoch 1935-1938, Juraj Langsfeld – štúrovský dobrovoľník, spisovatelia Rudo Moric, D. Sinapius Horčička, fotograf Eugen Lazišťan, geológ O. Kožuch. Beseda bola pre našich prijímateľov sociálnej služby veľmi príjemným spestrením v popoludňajších hodinách. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácii a to nielen tie, o ktorých mali vedomosti, ale zároveň získali mnoho nových a cenných informácií. Prejavili veľký záujem o danú tému a spoločne besedovali, nakoľko väčšina klientov pochádza práve z tejto obce.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.