Deň matiek 2022

Pondelok 16. mája 2022 - pri príležitosti  krásneho sviatku – dňa  matiek - prišli naše klientky potešiť žiaci prvého stupňa Základnej školy Slovenského národného povstania v Sučanoch. Pripravili a nacvičili s pani učiteľkami pásmo zložené z básní, piesní a tanečnej choreografie. Klientky na záver programu obdarovali tulipánovou papierovou kytičkou, ktorá im bude pripomínať tento nezabudnuteľný zážitok.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.