Deň matiek 2023

Dňa 15.05.2023 pri príležitosti oslavy dňa matiek boli prijímatelia sociálnej služby SED Sučany pozvaní do Základnej školy Slovenského národného povstania v Sučanoch, kde pre nich žiaci 2. a 3. ročníka pripravili bohatý kultúrny program pod vedením pani vychovávateľky Rebeky Ohurniakovej a pani učiteľky Mgr. Miriam Szabovej. Pripravili tiež i malé občerstvenie. Deti recitovali, spievali, tancovali a na záver nám zahrali krátke divadielko o troch kozliatkach. Po predstavení bol každý obdarovaný ružou a pozdravom, ktoré deti vlastnoručne vyrobili. Sme veľmi vďační pani riaditeľke Mgr. Petre Zacharovej, MBA za pozvanie a tiež pani učiteľkám, ktoré venovali svoj čas a ochote detí pripraviť pekný program pre našich klientov a prispieť tak ku krásnej oslave dňa matiek.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.