December 2022

Mesiac december sa niesol v znamení pokoja, radosti a príjemných prekvapení.

Projekt “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ spája generácie ľudí po celom Slovensku a stáva sa milou vianočnou tradíciou. Aj tento rok sme boli obdarovaní krabicami lásky od dobrých ľudí. Krabice sme rozdali našim seniorom spolu s pani Nejedlíkovou, ktorá v zbierke zastrešovala Sučany . Našich seniorov to veľmi milo potešilo, že im niekto, kto ich ani nepozná, nezištne daroval darček zo srdca. Boli príjemne dojatí, šťastní, s vyčareným úsmevom na tvári, a niektorí vyronili aj slzičku šťastia, že ešte existujú ľudia s dobrým srdcom. Každý jeden darček bol niečím výnimočný , či už to bolo niečo sladké, slané, teplé, mäkké, voňavé, na zábavu, ale hlavne zo srdca. Seniorom spríjemnili tieto krásne vianočné sviatky, ktoré niektorí nemôžu stráviť v kruhu svojich najbližších. Chceme úprimne poďakovať každému jednému, kto svojou krabicou pripravenou a venovanou z lásky dokazuje že nám na nich záleží.

Projekt “Vianočný zázrak“ spája vianočné priania osamelých seniorov v domovoch dôchodcov a ľudí, ktorí majú záujem im tieto priania splniť a vrátiť do ich životov kúsok Vianoc. Cieľom je splniť nenáročné priania sprostredkovaním trochou radosti ľuďom, ktorí nemajú blízku rodinu a Vianoce sú pre nich obdobím smútku, samoty, prázdnoty. Naši seniori boli veľmi príjemne dojatí z darčekov, čo si priali pod vianočný stromček, ktoré im dobrí ľudia splnili,. Na ich tvári vyčarili úsmev, a nejednému vyšla slzička šťastia. V mene všetkých našich prijímateľov sociálnej služby, ale aj v našom mene sa chceme poďakovať za krásne darčeky, ktoré našich klientov veľmi potešili. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácií projektu i všetkým dobrodincom , ktorí svojimi darmi vyčarili našim seniorom úsmev na tvári , slzy dojatia v očiach a radosť v srdiečku .

PREFA Sučany – je mladá dynamická spoločnosť , ktorá stavia na tradičných základoch betónovej výroby v sučianskej fabrike. Zamestnanci PREFY zorganizovali vianočnú zbierku pre našich seniorov, aby im spríjemnili krásne vianočné chvíle . Darčeky našich seniorov veľmi potešili. Príjemne boli dojatí s úsmevom na tvári,  so slzami v očiach a radosťou v srdci . Veľmi si to vážime a ďakujeme všetkým čo sa podieľali na tejto vianočnej zbierke pre našich seniorov.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.