Dopoludnie so psíkmi

Dňa 09.08.2023 prijala naše pozvanie do SED Sučany členka kynologického zboru pani Petra Podušelová v sprievode dvoch psíkov ZIWA a AJSHA . Predstavila a ukázala nám tréning psov. Dozvedeli sme sa informácie o nich hravou formou. Prijímatelia sociálnej služby mali obrovskú radosť, pýtali sa rôzne otázky, mali možnosť psíkov vidieť úplne zblízka a aj ich pohladiť. Návšteva psíkov potešila našich seniorov a pomohla vytvoriť pocit pohody,
relaxácie a rozptýlenia.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2023 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.