Kultúrny program

Kultúrny program

Sobotné popoludnie dňa 2.3.2024 prišli našim prijímateľom sociálnej služby spríjemniť pán Zdeno Bacula so svojím synom Tomášom zo Sučian a ich heligónkami. Zahrali a zaspievali niekoľko ľudových piesní. Spolu s nimi si zaspievali aj naši prijímatelia. Niektorí z nich si spolu s personálom aj zatancovali. Všetkým prijímateľom sa program veľmi páčil, čo ocenili veľkým potleskom.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.