MDŽ 2023

Reminiscenčné stretnutie k MDŽ

Pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa žien sa dňa 8.3.2023 uskutočnilo v zariadení Strediska Evanjelickej DIAKONIE Sučany reminiscenčné stretnutie prijímateľov sociálnej služby. Vyjadriť žene, že je výnimočná a vzácna nie je nikdy zbytočné. Tento deň sa oslavuje preto, že silné ženy v minulosti bojovali za svoje práva a preto je dnes postavenie žien také, aké je. Žena jemná, nežná, no zároveň silná a nezastaviteľná. Tento deň je na to stvorený – je to predsa deň všetkých žien. Inštruktorky sociálnej rehabilitácie prijímateľom sociálnej služby pripomenuli krátkym príspevkom históriu vzniku sviatku MDŽ a vzájomne spomínali na to, ako oni v minulosti oslavovali tento sviatok. Pre prijímateľov sociálnej služby bolo pripravené drobné občerstvenie, ženy boli obdarované kvietkom a niektorí prijímatelia sviatok oslávili aj tancom. Prijímateľky, ktoré sa
stretnutia nemohli zúčastniť z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu inštruktorky sociálnej rehabilitácie navštívili na izbách a odovzdali im kvietok.
K obedu dostal každý prijímateľ sladké prekvapenie – mini Pavlovu tortičku.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.