Návšteva detí z biblického tábora

V piatok poobede dňa 7.7.2023 navštívili klientov SED Sučany deti z Biblilandu spolu s pani farárkou Evou Škarupovou. Boli to deti z denného biblického tábora, ktorý organizoval cirkevný zbor ECAV Sučany. Sestra farárka na úvod predstavila našim klientom deti a v skratke povedala o dennom tábore Bibliland- ako deti trávia čas, aký majú program. Spoločne s deťmi pre našich klientov nacvičili krátky program a zaspievali niekoľko pesničiek. Na záver sa deti spoločne s klientmi pomodlili a my sme sa poďakovali za milú návštevu.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2023 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.