Seniorátny deň

SED Sučany na Seniorátnom dni

V nedeľu 18.09.2022 sa Stredisko evanjelickej diakonie Sučany zúčastnilo na Seniorátnom dni Turčianskeho seniorátu ECAV, ktorého témou a myšlienkou bolo biblické pozvanie „TU SOM“ – na základe 2.knihy Mojžišovej. Stredisko prezentovalo výrobky klientov, ktoré mali účastníci možnosť si zobrať na pamiatku alebo len tak pre potešenie.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.