Slávnostné oceňovanie pracovníkov v sociálnych službách

Slávnostného oceňovania pracovníkov v sociálnych službách Žilinského samosprávneho kraja sa 17. mája 2022 v Slovenskom komornom divadle v Martine zúčastnili aj dve zamestnankyne Strediska Evanjelickej Diakonie v Sučanoch. Ocenenou bola inštruktorka sociálnej rehabilitácie Mgr. Martina Špániková a pani riaditeľku Mgr. Denisu Dučovú zastupovala administratívno - sociálna pracovníčka Mgr. Lucia Majerčíková. Prevzali krásne ocenenie v tvare srdca a poďakovanie za obetavú prácu aj v období pandémie 2021 z rúk pani predsedníčky samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej. Ďakovný list pre zamestnancov Strediska Evanjelickej diakonie v Sučanoch odovzdala pani riaditeľka odboru sociálnych vecí Ing. Iveta Ďurišová. Všetkých ocenených pracovníkov bolo približne sto z rôznych zariadení poskytujúcich sociálne služby v pôsobnosti ŽSK. Súčasťou slávnostného oceňovania bolo tiež divadelné predstavenie s názvom - Hráči, ktoré sa konalo v Národnom Dome v Martine.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.