Vystúpenie amatérskeho speváka

Koncert amatérskeho speváka

Dňa 07.11.2023 prijal pozvanie do nášho zariadenia SED Sučany amatérsky spevák folkových pesničiek Tomáš Ondrejkovič, ktorý našim prijímateľom sociálnej služby zahral na gitare a zaspieval niekoľko folkových pesničiek. Pripravené rezké a dynamické pesničky striedal s pomalými. Niektoré texty pesničiek klienti poznali a tak si mohli spoločne so spevákom Tomášom aj zaspievať. Nejedná slza sa zaleskla v očiach našich prijímateľov a celé vystúpenie sa im veľmi páčilo. Pri niektorých rezkých pesničkách si prijímatelia spolu so zamestnancami aj zatancovali. Koncert bol pre našich prijímateľov sociálnej služby príjemným oživením jesenného dopoludnia.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.