Vystúpenie detí z detského biblického tábora

Štvrtkové poobedie 7. júla 2022 nás v SED SUČANY prišli navštíviť a spestriť klientom ich bežný deň svojim vystúpením deti z Biblilandu. Boli to deti z denného biblického táboru venovanému téme Ester (Audiencia u kráľa), ktorý organizuje cirkevný zbor ECAV Sučany. Brat farár v krátkosti predstavil deti, povedal pár slov o Biblilande- aby mali naši klienti predstavu ako denný tábor prebieha. Spoločne im zaspievali dve piesne a na záver odznela tiež táborová hymna s názvom „Som dieťa Kráľa“. Milú návštevu ukončila sestra farárka modlitbou a na záver sa klienti s deťmi pomodlili slovami Modlitby Pánovej. Deti priniesli klientom i vlastnoručne vyrobené darčeky, ktoré pre nich vyrobili v tvorivých dielničkách a obdarovali ich nimi. Klienti boli za návštevu veľmi vďační a potešenie so stretnutia bolo vzájomné.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.