Vystúpenie folklórneho súboru KRIVÁŇ

Vystúpenie folklórneho súboru KRIVÁŇ

Druhá májová nedeľa v roku tradične patrí všetkým matkám. Pri tejto príležitosti prijali pozvanie do nášho zariadenia členovia folklórneho súboru KRIVÁŇ, ktorý pod vedením p. Aleny Rusnákovej postupne obnovujú repertoár a to piesne a tance z Terchovej, Východu a samozrejme rodného Turca. Naším prijímateľom zahrali a zaspievali niekoľko ľudových  piesni. Niektoré piesne zaspievali na želanie prijímateľov. V nejednom oku sa zaleskla slza od šťastia a dojatia. Väčšinu textov pesničiek naši  prijímatelia poznali a tak sa aktívne zapojili do spevu. A na niektoré rezké pesničky si dokonca  aj zatancovali.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.