Vystúpenie J. Očka a P. Jendrišák - október mesiac úcty k starším

Obdobie ticha, ktoré v Stredisku Evanjelickej Diakonie v Sučanoch kvôli ochoreniu Covid-19 a pandémii vládlo, bolo v 27. októbrový deň prerušené. Zavítali medzi nás dvaja sympatický páni -  Ján Očka a Peter Jendrišák a potešili našich klientov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Pripravené svižné a dynamické melódie postupne striedali aj pomalšie piesne. Bohatý repertoár mali klienti možnosť oživiť aj svojimi obľúbenými piesňami a požiadať o ich zahratie a spoločné zaspievanie s pozvanými hudobníkmi. Nejedna slza sa zaiskrila v očiach našich klientov a celé vystúpenie ich hlboko dojalo. Boli kultúrnym programom unesení a zároveň veľmi vďační, že mohli byť jeho súčasťou. Klienti a personál si tento deň tiež osladili darovanými koláčmi z Cukrárne Sučany od pána Ľubomíra Kubalu. Sme vďační, že v Sučanoch sa nezabúda ani na staršiu generáciu a nájdu sa vždy spôsoby ako ich potešiť a urobiť o kúsok šťastnejšími.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.