Vystúpenie Sučianka

Po dvoch rokoch odmlky v utorok 20. decembra 2022 do SED Sučany zavítal spevokol SUČIANKA. Po minulé roky patrili medzi pravidelných návštevníkov avšak situácia v súvislosti s Covid – 19 spôsobila, že nás v zariadení nemohli navštíviť. Ako tomu bolo zvykom tak ani tento-krát našich klientov nesklamali a priniesli medzi nich dobrú náladu, potešili ich peknými vianočnými piesňami, ktoré všetci dobre poznáme a tak sme si mohli
s nimi zaspievať, či naladiť sa na prichádzajúce vianočné obdobie, ktoré je čoskoro medzi nami. Zapriali sme si ich príjemné požehnané prežitie a na záver sa rozlúčili s nádejou ďalšieho milého stretnutia v novom roku 2023.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.