NOVÉ PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVY

23. 07. 2021

OHLÁSENIE NÁVŠTEVY VOPRED – Návšteva sa ohlási vopred, minimálne 48 hod. počas pracovných dní, v prípade víkendových návštev do štvrtku (do 14.00 hod.). Neohlásenú návštevu nebudeme realizovať.

KONTAKTNÁ OSOBA PRE NÁVŠTEVY – Mgr. Lucia Majerčíková – 043/4241900.

1. REALIZÁCIA NÁVŠTEVY

 • Pondelok – nedeľa, od 13.30 – 16.30 hod.
 • Povolenie na vstup – test na COVID – 19  (PCR test alebo antigénový test) nie starší ako 24 hodín (neplatí pre zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami).
 • Povolená je dvojčlenná návšteva pre jedného klienta.
 • V prípade priaznivého počasia návšteva prebieha v areáli pred budovou zariadenia SED Sučany (lavičky). V prípade nepriazne počasia vo vstupnej hale zariadenia.
 • Vo vyhradenom priestore pre návštevy musia byť fyzické osoby vzdialené od seba minimálne na 2 metre, horné dýchacie cesty (ústa, nos) musia byť prekryté po celú dobu návštevy minimálne rúškom v súlade s aktuálnymi požiadavkami ÚVZ SR .
 • Návšteva na izbe prijímateľa nie je povolená, výnimkou je len prijímateľ v terminálnom štádiu. Návšteva používa po celý čas rúško alebo respirátor FFP2.
 • Dĺžka návštevy: interiér - 15 minút  exteriér - 20 minút

2. PRIEBEH NÁVŠTEVY

 • Po príchode návšteva kontaktuje personál na tel. čísle: 0911 903 798 a počká na ďalšie pokyny.
 • Hneď po príchode - dezinfekcia rúk.
 • Návšteva pri vstupe vypíše Čestné prehlásenie.
 • Návšteva používa po celý čas rúško alebo respirátor FFP2.
 • Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.
 • Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná.  

3. UKONČENIE NÁVŠTEVY

Po každej návšteve musí byť priestor dezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy), čas medzi návštevami potrebný na dezinfekciu je 10 minút.

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si štatutárny zástupca SED Sučany vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy opätovne a to aj plošne alebo  v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime návštev.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.