Kontakt

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany

Partizánska 579/25, 038 52 SUČANY
IČO: 37907409 
IBAN: SK48 1100 0000 0026 2902 6530

Riaditeľ: Mgr. Denisa Dučová
Tel: +421 43 4241 900
Mobil: +421 918 616 092
e-mail: riaditel@sedsucany.sk

Zástupca riaditeľa: Mgr. Lucia Majerčíková
Tel.: +421 43 424 19 00
e-mail: social@sedsucany.sk

Zdravotný úsek:
Bc. Renáta Moncelová - hlavná sestra
Mobil: +421 911 903 798
e-mail: hlavnasestra@sedsucany.sk

Františka Hüberová - zdravotná sestra
Mobil: +421 911 903 798

Sociálny úsek:
Mgr. Eva Benčíková - sociálny pracovník
Tel.: +421 918 465 322
e-mail: bencikovaeva@gmail.com

Barbora Remeníková - inštruktor sociálnej rehabilitácie
Tel.: +421 918 465 322
e-mail: remenikovabarbora@gmail.com

 

 

 

 

 

Strediská Evanjelickej DIAKONIE na Slovensku

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.