Oznamy

OZNAM - ZÁKAZ NÁVŠTEV

Na základe odporučenia RÚVZ Martin a MUDr. Daniely Eliášovej platí v SED Sučany zákaz návštev z dôvodu epidemického výskytu infekčných ochorení odo dňa 11.04.2024 do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

Na základe rozhodnutia RÚVZ Martin končí dňom 18.04.2024 zákaz návštev.

 

 

OZNAM - ZÁKAZ NÁVŠTEV

Na základe rozhodnutia RÚVZ Martin platí v SED Sučany zákaz návštev z dôvodu epidemického výskytu infekčných ochorení odo dňa 05.01.2024 do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

Na základe rozhodnutia RÚVZ Martin končí dňom 12.01.2024 zákaz návštev.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.